Home РЕДКИ БОЛЕСТИ Проф. Емил Паскалев – лектор на XIIІ Национална конференция за редки болести...

Проф. Емил Паскалев – лектор на XIIІ Национална конференция за редки болести и лекарства сираци

201
0

Проф. д-р Емил Паскалев, д. м. н. е началник на Клиника по нефрология, трансплантация и диализно лечение към УМБАЛ „Александровска” – София. Той е председател на Българско дружество по нефрология от 2012 г. Има специалности по вътрешни болести, нефрология и здравен мениджмънт. Специализирал е бъбречна тансплантация, хронично бъбречно заболяване и редки болести в нефрологията в Испания, Франция и Германия.

Предстои участие на проф. Паскалев като лектор на XIIІ Национална конференция за редки болести и лекарства сираци, която ще се проведе на 09-10 септември 2022 г. в Пловдив. Той ще представи лекция „Грижи за пациентите с рядката болест на Фабри“. Подробности по темата, проф. Паскалев споделя в специално интервю за Институт по редки болести:

1. Бихте ли ни казали какъв е приблизително броят в България на хората, засегнати от това рядко заболяване? Има ли регистър?

Броят на теци пациенти е около 50-60. Една част от засегнатите фамилии имат емигранти в други европейски страни и други неевропейски страни. С това е свързана тенденцията за намаляване на пациентите с болест на Фабри у нас.

2. Какви са особеностите при проследяването на тези пациенти?

Най-важната особеност при проследяването на тези пациенти е участието на много на брой специалисти – над 10. Това е предопределено от характеристиката на заболяването, което уврежда по-голямата част от органите и системите на човешкия организъм. Към специалистите включвам и личните лекари, които осъществяват наблюдение на тези пациенти, вкл. и провеждане на лечението.

3. Как може да се подобри според Вас грижата за това рядко състояние у нас?

В клиничната практика на посочените специалисти непрекъснато се осъществяват промени на база клиничния опит и практика и така се променят, усъвършенствуват характеристиките на наблюдението им. Целта, която се постига по този начин, е подобряване и улесняване на наблюдението и лечението на пациентите.

4. Друг коментар, който според Вас ще е важен за аудиторията.

Пациентите с болест на Фабри в България са обхванати напълно с необходимото лечение при наличие на индикации за това. Резултатите при тях са много добри, както по отношение на терапията, така и по отношение организацията на тяхното наблюдение. Мога да кажа уверено, че при тях има многа висока ефективност по отношение наблюдение от големия брой специалисти, качествена терапия и резултати от нея и категорично удължена преживяемост като тази в общата популация у нас.

Очакваме ви в конфернтната зала на XIIІ Национална конференция за редки болести и лекарства сираци, 09-10 септември 2022 г. За повече информация и регистрация, посетете страницата на събитието: https://vcv.raredis.org/event/9-10-09-2022/