Home Нормативни актове

Нормативни актове

Национална програма за редки болести (2009 – 2013) (генетични, вродени малформации и ненаследствени заболявания)

***

Наредби

Наредба № 16 от 30.07.2014 г. за условията и реда за регистриране на редките заболявания и за експертните центрове и референтните мрежи за редки заболявания

Наредба № 40 от 24.11.2004 за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК

Наредба № 38 за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравно-осигурителна каса заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично

Наредба за медицинската експертиза на работоспособността (ТЕЛК)

***

Списък на заболяванията по Наредба 38, за които се отпускат лекарства с тримесечни рецепти

***

Закон за здравето