Home Заболявания, за които се отпускат тримесечни рецепти

Заболявания, за които се отпускат тримесечни рецепти

ЗАБОЛЯВАНЕ МКБ Международно непатентно наименование /INN/ Наименование на лекарствения продукт
АКРОМЕГАЛИЯ E22.0 Pegvisomant Somavert
АКРОМЕГАЛИЯ E22.0 Octreotide Sandostatin LAR
АКРОМЕГАЛИЯ E22.0, E22.1 Cabergoline Dostinex
БЕТА ТАЛАСЕМИЯ D 56.1 Deferoxamine Desferal
БЕТА ТАЛАСЕМИЯ D 56.1 Deferiprone Ferriprox
БЕТА ТАЛАСЕМИЯ D 56.1 Deferasirox Exjade
БОЛЕСТ НА ГОШЕ E75.2-Болест на Гоше Imiglucerase Cerezyme
БОЛЕСТ НА ГОШЕ E75.2 Miglustat ZAVESCA
БОЛЕСТ НА УИЛСЪН E83.0 D-penicilamine CUPRENIL
БОЛЕСТ НА ФАБРИ E75.2-Болест на Фабри Agalsidase beta Fabrazyme
ВРОДЕН ДЕФИЦИТ НА ДРУГИ ФАКТОРИ НА КРЪВОСЪСИРВАНЕТО D68.2 Antithrombin III ANTITHROMBIN III IMMUNO
ВРОДЕН ДЕФИЦИТ НА ДРУГИ ФАКТОРИ НА КРЪВОСЪСИРВАНЕТО D68.2 coagulation factor II, VII, IX and X in combination Prothromplex Total TIM 4
ВРОДЕН ДЕФИЦИТ НА ДРУГИ ФАКТОРИ НА КРЪВОСЪСИРВАНЕТО D68.2 Human Prothrombin Complex Octaplex  500 IU
ВРОДЕН ДЕФИЦИТ НА ФАКТОР VIII D66 Coagulation factor VIII Koate DVI 500 IU
ВРОДЕН ДЕФИЦИТ НА ФАКТОР VIII D66 Coagulation factor VIII Immunate
ВРОДЕН ДЕФИЦИТ НА ФАКТОР VIII D66 Human blood coagulation factor VIII Octanate 500 IU
ВРОДЕН ДЕФИЦИТ НА ФАКТОР VIII D66 Coagulation factor VIII EMOCLOT 500IU
ВРОДЕН ДЕФИЦИТ НА ФАКТОР VIII D66 Human coagulation factor VIII Fahndi
ВРОДЕН ДЕФИЦИТ НА ФАКТОР VIII D66 Human coagulation factor VIII Fahndi
ВРОДЕН ДЕФИЦИТ НА ФАКТОР VIII D66 Human coagulation factor VIII Fahndi
ВРОДЕН ДЕФИЦИТ НА ФАКТОР VIII D66 Human coagulation factor VIII Haemoctin
ВРОДЕН ДЕФИЦИТ НА ФАКТОР VIII D66 Human coagulation factor VIII Haemoctin
ВРОДЕН ДЕФИЦИТ НА ФАКТОР VIII D66 Human coagulation factor VIII Haemoctin
ВРОДЕН ДЕФИЦИТ НА ФАКТОР VIII D66 Octocog alfa (recombinant human coagulation factor VIII) Advate
ВРОДЕН ДЕФИЦИТ НА ФАКТОР VIII D66 Octocog alfa (recombinant human coagulation factor VIII) Advate
ВРОДЕН ДЕФИЦИТ НА ФАКТОР VIII D66 Octocog alfa KOGENATE BAYER
ВРОДЕН ДЕФИЦИТ НА ФАКТОР VIII D66 Octocog alfa KOGENATE BAYER
ВРОДЕН ДЕФИЦИТ НА ФАКТОР VIII D66 Moroctocog alfa ReFacto AF
ВРОДЕН ДЕФИЦИТ НА ФАКТОР VIII D66 Moroctocog alfa ReFacto AF
ВРОДЕНИ ДЕФИЦИТИ НА КРЪВОСЪСИРВАНЕТО D66 Octocog alfa KOGENATE BAYER
ВРОДЕНИ ДЕФИЦИТИ НА КРЪВОСЪСИРВАНЕТО coagulation factor, Factor VIII inhibitor bypassing activity Feiba NF
ВРОДЕНИ ДЕФИЦИТИ НА КРЪВОСЪСИРВАНЕТО D67 Coagulation factor IX Aimafix DI
ВРОДЕНИ ДЕФИЦИТИ НА КРЪВОСЪСИРВАНЕТО D67 coagulation factor IX IMMUNINE
ВРОДЕНИ ДЕФИЦИТИ НА КРЪВОСЪСИРВАНЕТО D68.0; D66 Von Willebrand factor and coagulation factor VIII in combination Wilate 900
ВРОДЕНИ ДЕФИЦИТИ НА КРЪВОСЪСИРВАНЕТО D68.0; D66 Von Willebrand factor and coagulation factor VIII in combination Wilate 450
ВРОДЕНИ ДЕФИЦИТИ НА КРЪВОСЪСИРВАНЕТО D66; D67; D68.2 Eptacog alfa (activated) NovoSeven 2 mg
ВРОДЕНИ ДЕФИЦИТИ НА КРЪВОСЪСИРВАНЕТО D69.3 Eltrombopag REVOLADE
ИДИОПАТИЧНА ПУЛМОНАЛНА ХИПЕРТОНИЯ, СКЛЕРОДЕРМИЯ I27.0; M34 Bosentan Tracleer
ИДИОПАТИЧНА ПУЛМОНАЛНА ХИПЕРТОНИЯ I27.0 Ambrisentan VOLIBRIS
ИДИОПАТИЧНА ПУЛМОНАЛНА ХИПЕРТОНИЯ I27.0 Sildenafil Revatio
ИМУНОДЕФИЦИТИ D80.1- D80.9 D81.1- D81.9 D83.1- D83.9 D84.1- D84.9 Immunoglobulin Human Normal GAMMANORM
ИМУНОДЕФИЦИТИ D80.1- D80.9 D81.1- D81.9 D83.1- D83.9 D84.1- D84.9 Immunoglobulin Human Normal OCTAGAM 10%
КИСТОЗНА ФИБРОЗА E84 Multienzymes Panzytrat
КИСТОЗНА ФИБРОЗА E84 Multienzymes Kreon 25 000
КИСТОЗНА ФИБРОЗА E84 Dornase alfa PULMOZYME
МУКОПОЛИЗАХАРИДОЗА E76 Idursulfase Elaprase
НАРУШЕНИЯ НА УРЕЙНИЯ ЦИКЪЛ E72.2 Sodium phenylbutyrate AMMONAPS
ХИПОПИТУИТАРИЗЪМ, СИНДРОМ НА ПРАДЕР ВИЛИ, СИНДРОМ НА ТЪРНЪР Q96, E23.0, Q 87.1, N18 – за деца до 18 г. при изоставане в растежа Somatropin GENOTROPIN
ХИПОПИТУИТАРИЗЪМ, СИНДРОМ НА ПРАДЕР ВИЛИ, СИНДРОМ НА ТЪРНЪР Q96, E23.0, Q 87.1, N18 – за деца до 18 г. при изоставане в растежа Somatropin Omnitrop