Home ОРГАНИЗАЦИИ

ОРГАНИЗАЦИИ

Национален алианс на хората с редки болести

· Национална асоциация по сирингомиелия
· Асоциация Корнелия де Ланге синдром
· Асоциация Муковисцидоза
· Асоциация на болните акромегалия в България
· Асоциация на пациентите с наследствен ангиоедем
· Асоциация Пулмонална хипертония
· Българска асоциация болест на Крон и улцерозен колит
· Българска асоциация Болест на Уилсън
· Българска асоциация за невромускулни заболявания
· Българска асоциация Прадер-Вили синдром
· Асоциация Аниридия България
· Група за подкрепа на пациенти с порфирия
· Уилямс Синдром Асоциация България
· ДЕБРА България
· Национална асоциация на пациентите с дефицит на растежния хормон
· Национална асоциация по мукополизахаридоза
· Национална Гоше асоциация
. Сдружение на Тарловите пациенти в България- Лечение без граници
· Търнър Синдром България
· Фондация Миастения Гравис Силата е в характера