Home РЕДКИ БОЛЕСТИ Проф. Валерия Калева – лектор на XIIІ Национална конференция за редки болести...

Проф. Валерия Калева – лектор на XIIІ Национална конференция за редки болести и лекарства сираци

269
0

Проф. д-р Валерия Калева има придобити специалности по детски болести (1984 г.), клинична хематология (1992 г.) и детска клинична хематология и онкология (2007 г.). От 2005 г. ръководи Специализирана детска клиника по клинична хематология и онкология в УМБАЛ „Св. Марина” – Варна. От 2012 г. до 2019 г. е ръководител на Катедра по педиатрия, МУ – Варна. От 2016 г. е ръководител на Експертен център по коагулопатии и редки анемии при УМБАЛ „Св. Марина” – Варна. Има над 120 научни публикации в български и международни научни форуми. Научните й интереси са насочени в областта на инфекциозните и други усложнения при химиотерапия на деца със злокачествени болести, увеличени лимфни възли, наследствени анемии и коагулапатии. Член е на Редакционната колегия на сп. „Педиатрия”.
Проф. Калева също е член на Консултативен съвет по редки болести към МЗ, Експертен съвет по детска онкохематология към МЗ и външен експерт по детска онкохематология, таласемия и хемофилия към НЗОК.

Предстои участие на проф. Калева като лектор на XIIІ Национална конференция за редки болести и лекарства сираци, която ще се проведе на 09-10 септември 2022 г. в Пловдив. Тя ще представи лекция „Иновации в лечението на вродените коагулопатии“. Подробности по темата, проф. Калева споделя в специално интервю за Институт по редки болести:

1. Бихте ли ни казали какъв е приблизително броят в България на хората, засегнати от това рядко заболяване? Има ли регистър?

Броят на пациентите с хемофилия в България е около 600, като тяхното лечение и проследяване се провежда в специализирани клиники по хематология и центрове по хемофилия в София, Варна и Пловдив. Национален регистър за болните от хемофилия няма.

2. Какви са особеностите при проследяването на тези пациенти?

Основната клинична характеристика на пациентите с хемофилия са наличието на спонтанни или посттравматични кръвоизливи, които в зависимост от степента на дефицит на коагулационния фактор имат различна честота, тежест и място на поява. При болните с тежка форма на заболяването най-типичните прояви са рецидивиращите ставно-мускулни кръвоизливи с краен резултат развитие на инвалидизиращи артрити. Честота на ставните кръвоизливи и периодичната оценка на ставното здраве са най-важните параметри за дефиниране на клиничния статус и стоят в основата на терапевтичния избор.

3. Как може да се подобри според Вас грижата за такива редки състояния у нас?

Грижата за тези пациенти трябва да е мултидисциплинарна и да се прилага в специализирани експертни центрове, предоставящи 24-часова специализирана медицинска помощ. Едни от основните нерешени проблеми при пациентите с хемофилия е липсата на нормативна възможност за предоставяне на хемостатични медикаменти за провеждане на планово оперативно лечение и за осъществяване на адекватна физиотерапия/рехабилитация.

4. Друг коментар, който според Вас ще е важен за аудиторията.

В очакване на новите терапии, които целят достигане на „0“ кръвоизливи за година, основно задължение на здравната система и на специалистите от експертните центрове по хемофилия трябва да бъде осигуряване на адекватна профилактика на пациентите с тежка форма на хемофилия с цел предотвратяване на нови кръвоизливи и допълнително влошаване на костно-ставния статус.

Очакваме ви в конфернтната зала на XIIІ Национална конференция за редки болести и лекарства сираци, 09-10 септември 2022 г. За повече информация и регистрация, посетете страницата на събитието: https://vcv.raredis.org/event/9-10-09-2022/