ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Комитетът по обществено здраве към АСМ-Пловдив Ви кани на лекция на тема „Редките болести – предизвикателство за медицината“


На 28-ми февруари отбелязваме Световния ден на редките болести.
💉Редките болести са животозастрашаващи или хронични
инвалидизиращи заболявания със слабо разпространение и висока
степен на сложност.
🇪🇺В Европейския съюз едно заболяване се
определя като рядко, когато засяга по-малко от 1 на 2 000 души.
📈Статистиките показват, че над 350 милиона души в целия свят живеят
с рядко заболяване, като по-голямата част от тях са деца. За жалост
поради рядкото им разпространение сред населението, тази сериозна
тема не получава необходимата публичност.
🔶️Комитетът по обществено здраве към АСМ-Пловдив Ви кани на
лекция на тема „Редките болести – предизвикателство за медицината“.
👨‍🏫Заедно с проф. д-р Румен Стефанов, дм от Катедра „Социална
медицина и обществено здраве“ ще се докоснем до света на хората,
които имат нужда от помощ, но рядко я получават.
👀Заповядайте на 28.02. от 18:00 часа онлайн през платформата ZOOM
🔗Линк за събитието: https://zoom.us/j/93549789437