ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Излезе от печат „Живот с пулмонална хипертония“

Вече е факт книгата „Живот с пулмонална хипертония“, която бе издадена по идея на Асоциция Пулмонална Хипертония – България.

Сборникът съдържа лични истории на пациенти – реални хора, страдащи от рядкото заболяване пулмонална хипертония. Те разказват за болката, за страданието, за страшните мигове на реален допир със смъртта; за спасението, за избавлението, за радостта, за щастието и възможността за „нов“ живот.

Целта на книгата е да бъде полезна с информацията си за всички онези, които тепърва се сблъскват с коварната болест. И да им даде реална надежда, че могат да се справят.
Книгата ще се разпространява безплатно в центровете по пулмонална хипертония в България.