Home НОВИНИ Пета национална студентска научна сесия с международно участие „Здравните грижи – наука...

Пета национална студентска научна сесия с международно участие „Здравните грижи – наука и технологии“

137
0

На 23-24.03.2017 год. на територията на МУ-Плевен се проведе Пета национална студентска научна сесия с международно участие „Здравните грижи – наука и технологии“, организирана от Факултет „Здравни грижи“ с подкрепата на ректора на МУ – Плевен проф. д-р С. Томов, декана на факултет „Здравни грижи“ доц. д-р А. Вълков и проф. д-р Т. Делийски.

На научният форум взеха участие 160 представители на всички МУ в България, бяха изнесени 89 доклада на актуални теми и представени 18 постера.  Студентите от специалност „медицинска сестра“ МУ- Плевен,  представиха доклади по проблемите на избрани от тях редки заболявания, като Фенилкетонурия, Булозна епидермолиза и Сарком на Юинг, а  в постерната секция беше представена Болест на Крон.