ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Открива се „Пациентски център НАЕ“ в Пловдив

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

На 20.11.13 (сряда) от 11.00 часа

в „Маркет Център” Пловдив на ул. „Капитан Райчо”50, ет. 3,

ще бъде открит

единствения в България „Пациентски център НАЕ”,

чиято цел е да обслужва и консултира семейства, засегнати от рядкото заболяване наследствен ангиоедем. Болестта се дължи на количествен и качествен дефицит на протеин от системата на комплимента, означаван като С 1-естеразен инхибитор. Това вещество осигурява стабилността на кръвоносните съдове в организма. Вследствие на тази нестабилност по цялото тяло се получават огромни и болезнени отоци. В центъра пациентите ще бъдат консултирани от специалист УНГ , психолог, социален работник и свещеник, който ще предоставя православна психотерапия на желаещите.

При нужда социалният работник ще посещава фамилиите с НАЕ и ще се запознава в детайли с нуждите им и пречките, пред които са изправени болните. В бъдеще ще се предлагат и различни видове терапия (арт- и музикотерапия), за намаляване на психологическото натоварване, което изживяват тези семейства. Периодично ще се изработват и попълват анкетни карти за състоянието на болните през различните етапи от лечението им и ще се следят резултатите от промяната им в начина на живот и личната интеграция.

Центърът ще се стреми да бъде свързващо звено между пациентите и здравните институции при осигуряване лечение на засегнатите от НАЕ в страната ни.

За контакти и повече информация – Йорданка Петкова
Председател на „Асоциация НАЕ“ гр. Пловдив
e-mail: nae_08@abv.bg
0878 518267
0886 518267


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •