ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Силистра говори за редките болести

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Редките болести засягат хората еднакво, независимо от това, къде живеят, но за тях се знае и се говори повече в големите градове и болници. Пациентите и лекарите от по-малките населени места разполагат с много по-малко информация относно диагностиката, лечението и рехабилитацията на тези заболявания.

Като поредна стъпка към преодоляване на този проблем, НАХРБ и Асоциация „Аниридия“ организираха на 8 ноември в МБАЛ Силистра семинар на тема „Редките болести – диагностика, лечение и рехабилитация“ за 30 общопрактикуващи и специализирани лекари.

Лектори на семинара бяха проф. Драга Тончева – ръководител на катедра „Медицинска генетика“ към МУ-София, доц.Алексей Савов – ръководител на Националната генетична лаборатория и д-р Елица Христова от Варна. Те акцентираха върху сходните проблеми, с които се сблъскват всички пациенти с редки заболявания по пътя си към точна и навременна диагностика, предизвикателствата, които вече са преодолени и това, което предстои за решаване. Д-р Христова, офталмолог, представи заболяването Аниридия.

За улесняване достъпа до знания за редките болести, в сградата на ДКЦ беше открита информационна точка. Лекарите и пациентите могат да получат кратка информация за десетки различни редки заболявания от брошурите, подготвени от пациентските организации, членове на НАХРБ . Те предлагат и лесен начин за откриване и връзка с хората, които защитават правата на пациентите с различни редки заболявания пред държавните здравни институции.

 


 


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •