Home НОВИНИ Исторически преглед на дефиницията за редки тумори в контекста на здравните политики

Исторически преглед на дефиницията за редки тумори в контекста на здравните политики

178
0
снимка:pixabay.com

Злокачествени заболявания като събирателна група от нозологични единици представляват значим социален и здравен проблем. Въпреки това, разглеждането на всички видове рак в една категория при изграждането на здравни политики е поставено под критика. Поради клиничните и епидемиологичните си характеристики, пациентите с редки тумори срещат в по-голяма степен бариери в достъпа си до иновативни медикаменти, съчетано с липса на експертиза в диагностично-лечебния процес. Изграждането на самостоятелни политики за тези пациенти изисква точна дефиниция на понятието.

Настоящият обзор цели да представи хронологичното развитие при дефинирането на понятието за редки тумори в контекста на изграждането на здравни политики в тази област. За целите на обзора е осъществено търсене по ключови думи „rare cancers”, „rare tumors” и „rare neoplasm” в базите данни PubMed/MEDLINE и ScienceDirect и Google Scholar. Откритите статии за организирани в три основни контекста на използване на термина „редки тумори“ – клинично базирани дефиниции; дефиниции, базирани на епидемиологични критерии и дефиниции, използвани в детската онкология. Прочетете цялата статия тук.