Home НОВИНИ Информационен семинар на тема: Предизвикателството „Рядко заболяване“.

Информационен семинар на тема: Предизвикателството „Рядко заболяване“.

217
0
За първи път медицинската наука получи своята социално-икономическа основа
На 4 ноември 2023 г., в хотел „Кайлъка“, Плевен се проведе информационен семинар на тема: Предизвикателството „Рядко заболяване“.
Организатор на проявата беше Националният Алианс на хора с редки болести съвместно с Асоциацията на студентите-медици в България – Плевен. В събитието взеха участие студенти от всички медицински университети в страната.
Първият лектор д-р Симона Маркова – СБАЛ „Св. Анна”, София, запозна присъстващите със заболяването белодробна хипертония и с предизвикателствата пред неговото диагностициране.
Доц. д-р Маргарита Аршинкова – детски ендокринолог в СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ и преподавател в катедра по педиатрия на Медицински университет – София запозна аудиторията с „Липодистрофични синдроми в детска възраст. Диагностични и терапевтични предизвикателства”.
Пътят на Антон Мъждраков и животът му преди и след трансплантацията на бял дроб предизвика силен интерес у присъстващите.
Специалистът по детска ендокринология и детски болести от Стара Загора д-р Рени Колева представи „Комбинация Даун/Клайнфелтер синдром. Скрининг програми при новороденото: настояще и бъдеще”.
Д-р Елица Бечева, ръководител лаборатория по медицинска генетика в МБАЛ „Сърце и мозък”, Плевен – запозна присъстващите с рядкото заболяване Синдром на Уилямс, а
проф. д-р Савина Хаджидекова от катедрата по Медицинска генетика, МУ – София направи презентация на тема „Кажи ми от кой джинс си“, засягаща разширения предконцепционен репродуктивен скрининг за носителство на генетично предавани заболявания.
Интересна информация за работата на екипа, в който работи върху имунните дефицити представи д-р Полина Костова от УМБАЛ „Александровска” – София.
Проф. Божидар Ивков засегна темата за социално-икономическите измерения на редките болести.
Семинарът беше закрит от Владимир Томов, председател на Националния алианс на хората с редки болести, който благодари на участниците и изрази надежда, че такива срещи ще продължат и занапред.