Home НОВИНИ България продължава да е длъжник на гражданите си

България продължава да е длъжник на гражданите си

138
0
България продължава да е длъжник на гражданите си, страдащи от редки заболявания.
Редките болести са сериозни, често хронични и прогресивни заболявания. Освен наблюдавани още при раждането, редките заболявания се появяват и по време на зряла възраст. От особена важност е процесите в общественото здравеопазване да реферират и към тази тема.
В днешно време е нужна адекватна, национална, здравна политика и социална солидарност по отношение на въпросите, свързани с редките заболявания, включително нуждата от
достатъчно научни и медицински познания за навременно диагностициране, достъпа до качествени, здравни грижи, общата социална и медицинска помощ, ефективна връзка между болниците и общо-практикуващите лекари, както и професионална, социална интеграция и независимост, психологическа и икономическа уязвимост. Тези трудности могат да бъдат преодолени чрез подходящи политики.
Част от тях могат да са:
1.Създаване на адекватно законодателство, отговарящо на нуждите на 450 000 души( към момента) живеещи с редки болести у нас.
2. Създаване и финансово обезпечаване на Национална стратегия за диагностиката, лечение, грижи и достъп на пациентите с редки заболявания до съвременни и иновативни терапии.
3.Актуализация на Наредбата за условията и реда за регистриране на редките заболявания и за експертните центрове и референтните мрежи за редки заболявания.
4. Регламентиране на процеса за честотата на включване на болестите в списъка с редки болести, както и на процеса за заплащане на терапиите им от страна на НЗОК.
5.Синронизация на българският пациентски регистър е европейските такива, за подобряване своевременна, експертна грижа за съответните редки заболявания.
6.Включване на нови скринингови програми, с цел ранна диагностика и навременно лечение на заболяванията.
7.Обезпечаване развиването на експертни дейности и капацитет в областта на редките болести, синхронизиране на и осигуряване равномерност при прилагане на добрите клинични практики на национално ниво и стимули на лечебните звена, за включване на европейските референтни мрежи.
8.Синхронизиране на и осигуряване равномерност при прилагане на добрите клинични практики на национално ниво и по-разумна организация на здравеопазването ни, през осигуряване на достъпно домашно лечение.
9.Осигуряване на своевременен, улеснен достъп до новите лекарствени терапии, получили разрешение за употреба от Европейската агенция по лекарствата.
Previous article„Болница за плюшени мечета“ организира в Шумен Националният алианс на хората с редки болести на 18 май 2023г.
Next articleПодуване на крайниците и лицето може да е ангиоедем, а не алергия