Home НОВИНИ ОЦЕНКАТА НА ЗДРАВНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ОТ ГЛОБАЛНА ИНИЦИАТИВА КЪМ НАЦИОНАЛЕН ПРИОРИТЕТ

ОЦЕНКАТА НА ЗДРАВНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ОТ ГЛОБАЛНА ИНИЦИАТИВА КЪМ НАЦИОНАЛЕН ПРИОРИТЕТ

264
0

В гр. София на 07.10.2022г. в хотел „Новотел“ бе проведена IX – ти международен симпозиум по оценка на здравните технологии. Събитието бе акцентирано върху редките болести и лекарствата сираци.

Симпозиума бе организиран от Института по редки болести и подкрепен от световната организация „Международна копаборация за редките болести и лекарствата сираци“, като основната цел на срещата е подобряване на здравните грижи и живота на хората с редки болести

Основната тема бе „Impact of EU HTA Regulation on Rare Diseases and Orphan Drugs” , която е свързана с приетия в края на 2021г. Регламент на ЕС 2021/2282 относно оценката на здравните технологии.

На събитието присъстваха представители на НАХРБ, експерти от здравните власти, представители на академичната общност и представители на научноизследователските фармацевтични дружества. Международните лектори участвали в симпозиума са експерти от Белгия, Великобритания, Испания, Италия, Полша и Холандия.

„Лекарство сирак„ е лекарствен продукт, който е предназначен за диагностика, профилактика или лечение на животозастрашаващи болести или прогресивно протичащи хронични заболявания, които засягат не повече от 5 на 10 000 човека.