Home НОВИНИ Обсъждане на Стандарт „Психиатрия“

Обсъждане на Стандарт „Психиатрия“

132
0

Вчера в МЗ се проведе съгласуване на медицинския стандарт „Психиатрия“ с представителите на пациентските организации в България.

Коментирано беше малкото количество персонал спрямо броя легла в съответните отделения и необходимостта от привеждането на съотношението им в съответствие с европейските стандарти. Участниците постигнаха временен компромис, за да бъде избегнато затварянето на болници поради неотговаряне на стандарта. Въпросът ще бъде дискутиран отново на среща, в която ще участват и директорите на по – големите психиатрични болници.

Постигнато бе съгласие алгоритмите за лечение със съответните им приложения да се отделят от Наредба 24 за стандарт  „Психиатрия“. Това ще даде по-голяма възможност за гъвкавост при осъвременяването им. 

По предложение на пациентските организации, стандартът бе върнат за допълване с болестите Анорексия и Булимия.

Гледането на стандарт „Медицинска генетика“, бе отложено за неопределено време, поради наличието на два стандарта с различни концепции и противоречиви цели. Разглеждането ще се проведе след изглаждане на противоречията.