Home НОВИНИ Национална конференция за болест на Гоше

Национална конференция за болест на Гоше

118
0

На 1 декември се проведе Национална конференция за болест на Гоше. Тя включваше две успоредни сесии за лекари и пациенти, на които бяха обсъдени проблеми, свързани с лечението на заболяването и перспективите за подобряването му. На общата сесия в края всички участници обмениха своите мнения и предложения.

Конференцията беше организирана и ръководена от управителния съвет на Националната асоциация Болест на Гоше, включващ Радослава Томова – председател и член на борда на директорите на Европейския Гоше Алианс (EGA), Янко Василев и Християн Димитров. Те споделиха впечатленията си от конференцията за млади пациенти (21-31 годишни), която е била организирана с тяхна помощ във Франкфурт от 9 до 11 ноември. На нея са присъствали участници от цял свят, които са споделили своя опит в справянето с обичайните за младите хора предизвикателства – обучение, започване на работа, създаване на собствено семейство.