ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Брошура за правата на пациентите при трансгранично обслужване


Информационният център по редки болести и лекарства сираци – Пловдив публикува на сайта си превод на български на брошура с най-честите въпроси и отговори относно прилагането на европейската Директива за правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване. Текстът е подготвен от Европейската организация на пациентите с редки болести EURORDIS.

Директивата за трансгранично здравно обслужване бе  приета на 9 март 2011 г. и държавите-членки трябва се съобразят с нея, като направят промени в  националните си законодателства до месец септември 2013.

Брошурата съдържа отговори на основните въпроси на пациентските представители, относно новата европейска нормативна уредба и ще им помогне да отстояват правата на пациентите по най-добрия начин при осъществяването на промените в националното законодателство.