НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС НА ХОРА С РЕДКИ БОЛЕСТИ ОРГАНИЗИРА VIII СТУДЕНТСКИ СЕМИНАР ПО РЕДКИ БОЛЕСТИ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС НА ХОРА С РЕДКИ БОЛЕСТИ

София , бул . Драган Цанков 59 , Тел . +359 888 323 748 , e-mail – tomov@raredis.org

VIII СТУДЕНТСКИ СЕМИНАР ПО РЕДКИ БОЛЕСТИ

ПАРК-ХОТЕЛ „КАЙЛЪКА“,
гр. Плевен,

П Р О Г Р А М А

СЪБОТА 26 ОКТОМВРИ 2019г.

Регистрация: 8.30-10.00ч.
10.00-10.30ч. Откриване Владимир Томов – НАХРБ,

10:30 – 11:00 Пулмонална артериална хипертония /ПАХ/ – диагноза и лечение.
Доц. д-р Васил Велчев – УМБАЛ „Св. Анна“ – София
11:00 – 11:30 Лична история на пациент с ПАХ. Дискусия

11:30 – 12:00 Тромбендарктектомия – Най-иновативната в България техника за лечение на Хронична тромбемболична ПАХ /СТЕПХ/.
Д-р Георги Игнатов – болница Лозенец – София.
12:00 – 12:30 Лична история на опериран СТЕПХ пациент. Дискусия

12:30 – 13:30 ОБЯД

13:30 – 14:00 Идиопатична белодробна фиброза
Проф. д-р Коста Костов д.м. – Консултант по белодробни болести в МЦ „INSPIRO“, Председател на УС на Фондация „INSPIRO“

14:00 – 14:30 Сдружение „Идиопатична белодробна фиброза – Полша“. Как успяхме?. От началото досега – д-р Пьотр Радван – Рореншеф
14:30 – 15:00 Донорство и трансплантация
Проф. д-р Вилиян Платиканов, д.м. – УМБАЛ “Св. Марина – Варна”
Тест: Какво знам за органното и тъканно донорство?
Радостина Гетова – Главен експерт, ИА „Медицински надзор“

15:00 – 15:15 Кафепауза.

15:15 – 16:15 Координатор по донорство и трансплантации – професия или призвание. Личен опит, споделени истории и българската реалност.
Д-р Сибила Маринова – МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ – Велико Търново
Д-р Георги Димитров – УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ – Плевен

16:15 – 16:30 Закриване Владимир Томов – НАХРБ


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •