ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Студентите от МУ-София научиха повече за редките болести

сн. Лазар Митров, АСМБ – София

50 студенти от Медицински университет – София посетиха първия семинар по редки болести за тази година,  който се проведе на 14.03.2015, организиран съвместно от НАХРБ и АСМБ – София.

Бъдещите лекари слушаха лекции за болест на Нийман-Пик, болест на Помпе, хемофилия, пулмонална хипертония, болест на Гоше и саркоидоза. Особено занимателна беше лекцията за недостиг на витамин В12 и клиничния случай, с който д-р Кадъм илюстрира заболяването.

Д-р Елена Димитрова изнесе окуражаващи данни, че през последните години преживяемостта на болните от пулмонална хипертония се е увеличила двойно и че резултатите при лечението на българските пациенти съответства на достиженията в САЩ.

Най-трудна за студентите беше лекцията за саркоидозата, поради използваната сложна терминология, все още непозната за учащите се в първи и втори курс.

Всички участници в семинара го определиха като много добър и отличен и изявиха желание и догодина да участват в подобно събитие. Студентите се надяват, че на следващия семинар ще имат възможността да се запознаят с конкретни истории на пациенти и дори да се срещнат с тях на живо.

До края на годината НАХРБ планира провеждането на още 12 семинара в различни градове на страната.