ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Весели празници

Още една година отминава, изпълнена с много надежди, споделени преживявания, усилия, постижения и радост! Заедно постигнахме много, получихме и си дадохме нужната подкрепа и разбиране като общност от хора с обща цел и споделени ценности.

Желаем

на всички пациенти и техните семейства,

на лекарите, доброволците, служителите в държавната администрация,

на чуждестранните ни партньори,

на журналистите и представителите на обществото, които ни подкрепяха през годината

здраве, много щастие

и удовлетворение от постигнатите успехи!