Подходяща храна за хронично болните деца в масовите детски градини във Варна

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Община Варна и медицинските специалисти се договориха да бъде осигурена специална храна за болни деца в масовите детски градини. Това ще им позволи нормално да посещават детските заведения. Досега липсата на специална диета, която е жизненоважна при някои състояния, държеше доста деца настрана от връстниците им.

Доц.Георгиева от УМБАЛ "Св.Марина" Варна

На 29 септември в Община Варна бе проведена дискусия на тема „Възможности за осигуряване на хранене и наблюдение в детските заведения на деца с хронични заболявания, нуждаещи се от специална диета и допълнителни грижи”. На срещата присъстваха представители на общината, проф. Виолета Йотова – детски ендокринолог и ръководител на I-ва детска клиника в УМБАЛ „Св. Марина”, доц. Миглена Георгиева – детски гастроенетеролог, ръководител на II-ра детска клиника, доц. Ружа Панчева, представители на Регионална здравна инспекция, както и представители на Агенция по безопасност на храните, пациентски организации и фирмите, осигуряващи храненето в детските заведения.

В момента е почти невъзможно дете със заболяване, изискващо специална диета, да посещава масова ясла или детска градина. Няма осигурена специална храна, а Агенция по безопасност на храните не разрешава или изключително трудно разрешава внасянето на храна, приготвена в домашни условия. Отделно 80 деца с инсулинозависим захарен диабет, от които над 10% все още не ходят на училище, са изцяло обгрижвани от родителите си, макар че са на градина или в училище!

За да улесни интегрирането на деца, нуждаещи се от диетично хранене в масовите детски заведения, Община Варна ще се започне приготвяне на храна за малките пациенти с цьолиакия, алергии, и метаболитни редки заболявания – фенилкетонурия, левциноза и др.

Менютата ще бъдат изготвени от доц. Миглена Георгиева и доц. Ружа Панчева, и ще бъдат съобразени с европейските практики при храненето на тези деца. Ще бъде издаден рецептурник, който да позволи практиката да се прилага в цялата страна.

Среща за диетичното хранене в детските градини във Варна

На срещата беше обсъдено предложение за промяна на нормативната уредба, която да позволява по-високата субсидия – Единен разходен стандарт – да следва „специалното дете”. В момента за всяко здраво дете детските градини получават по 1500 лв субсидия. Субсидията за дете с хронично заболяване е 3 пъти по-висока, но се отпуска само ако детето посещава специална градина или специално училище.

Това е изцяло в противоречие с политиката за интегриране на децата със СОП и/или хронични заболявания и с практиките на развитите страни. Ако масовата градина получи допълнителна субсидия от 3000 лева за всяко „специално” дете, това би създало условия за повишаване заплащането на медицинските сестри и педагозите, което да съответства на по-големите отговорности, които те поемат, и да даде възможност болното дете да получи по-добри грижи.

Бе взето решение да бъде предложена законодателна промяна, която да вмени вписването към длъжностните характеристики на сестрите в детските градини, както и на училищните лекари и сестри, на изречението: „Лекарите и сестрите в детските градини и учебните заведения са длъжни да спазват предписаното лечение на деца с диабет и други хронични заболявания и да осигуряват условия за неговото приложение”.

Проф.Йотова от УМБАЛ "Св.Марина" Варна

Проведената днес среща е част от инициативата за интегриране на деца с хронични заболявания в детските заведения, подета от детските клиники на УМБАЛ „Света Марина”, Община Варна и Национален алианс на хора с редки болести. В рамките на инициативата се провеждат и обучения на медицинските сестри, работещи в детските заведения в Община Варна. Целта е децата с хронични заболявания да могат да посещават масовите градини, където за здравето им да се грижат квалифицирани професионалисти.

Проведено е обучение за грижи за деца с диабет, предстоят такива за епилепсия, астма, хемофилия и други. На медицинските сестри ще бъдат предоставени печатни материали, индивидуално обучение , както и телефон за връзка с детските отделения, на който при нужда могат да получат консултация.

 

 


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •