ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

В Русия започна Осмата Международна конференция по редки болести и лекарства сираци

От днес до 2 ноември в Санкт Петербург, Русия, ще се проведе ICORD 2013 – международна конференция по редки болести и лекарства-сираци, организирана от Националната асоциация на организациите на болните с редки заболявания „Генетика“, Русия, с подкрепата на Информационния център по редки болести и лекарства-сираци, Пловдив. НАХРБ е представляван на конференцията от председателя си Владимир Томов.

Основните обсъждания на форума ще бъдат насочени към осигуряване на повече разработки на нови лекарства-сираци, по-ранен достъп на пациентите до тях и подобрен контрол. Ще бъдат дискутирани изграждащите се регистри за редки болести, първичната профилактика и скрининг за заболяванията и разбира се, самото лечение.

Ще бъде обсъден руският опит, както и този на някои държави като Грузия, Турция и Белгия. Националните планове за редки болести на Япония, и Канада ще бъдат съпоставени с плановете в Източна Европа и държавната политика на Русия. Основен акцент във всичко това ще бъдат начините за подобряване качеството на живот на пациентите.