Home Полезна информация

Полезна информация

Процедура за получаване на лекарства, заплащани от НЗОК, от хора с редки болести

Критерии за достъп до лечение, осигурено от НЗОК за пациенти с редки болести

Въпроси и отговори за прилагането на Директивата за трансгранично здравно сътрудничество, издадена от EURORDIS, превод на ИЦРБЛС Пловдив. Директивата урежда начина за получаване на лечение в чужбина.

Списък на националните консултанти по заболявания към Министерството на здравеопазването.

Списък на членовете на Комисията по редки заболявания към Министерството на здравеопазването.

***

Друга полезна информация можете да намеритe в секция „Нормативни актове“ или на страницата на Информационния център за редки болести и лекарства сираци Пловдив