Home Оценка на здравните технологии

Оценка на здравните технологии

Оценката на здравните технологии е мултидисциплинарна дейност, която систематично изследва безопасността, клиничната ефикасност и ефективността на разходите, както и организационните и социални последици, правните и етични аспекти при прилагането на определена здравна технология – лекарствени продукти, медицински изделия или клинична/хирургична процедура. Тази оценка има все по-съществено значение при решенията за заплащане на медицински технологии с публични средства в страните от Европейския съюз. Регламентирането и прилагането на съвременни и адекватни методи за оценка на здравните технологии в държавите от Централна и Източна Европа, в това число и България, има своите специфични особености, поради което е необходим предварителен анализ на различните методи и политики, както и на техните последствия върху достъпа на пациентите до ефикасно, ефективно и съвременно лечение.

Поради важността на темата и необходимостта от популяризиране на здравните технологии в България, Комисията по здравеопазването ще бъде домакин и патрон на поредица от обществени обсъждания, с цел информиране на участниците в системата на здравеопазване относно значимостта и основните принципи на оценката на здравните технологии, европейският опит в тази област и възможностите за прилагането й в България.

Инициативата ще стартира с работна среща на тема „Оценка на здравните технологии при редки заболявания”, която ще се проведе на 1 ноември 2012 г. Организатори на събитието са Конфедерация „Защита на здравето”, Национален алианс на хора с редки болести, Информационен център за редки болести и лекарства сираци, Евразийски алианс за редки болести и Факултет по обществено здраве на Медицински университет – гр. Пловдив. Целта на срещата е да потърси допирната точка между нуждите от лечение на пациентите, страдащи от редки заболявания, и развитието на оценката на здравните технологии в България.

На 29 ноември 2012 г., съвместно с българското представителство на Международното общество за фармакоикономически проучвания и анализи (ISPOR – International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research), ще се проведе кръгла маса на тема „Оценка на здравните технологии в България – настояща рамка и перспективи за развитие”. Целта на събитието е да се поставят на обсъждане възможностите и посоките за развитие на оценката на здравните технологии, както и нуждата от развитие на здравната статистика по заболявания в България. На срещата ще присъстват представители на държавните институции, съсловните организации в сферата на здравеопазването, на професионални и пациентски организации, български и международни експерти.