Home Медицинска информация

Медицинска информация

Актуална медицинска информация и съвети относно редките заболявания можете да получите от Информационния Център за Редки Болести и Лекарства Сираци (ИЦРБЛС) в град Пловдив. Той е първата и единствена източноевропейска образователна и информационна услуга, посветена на пациенти, асоциации и медицински специалисти, интересуващи се от редките болести и лекарствата-сираци.

ИЦРБЛС предоставя напълно безплатно информация за редки болести, специализирани клиники, лаборатории в Европа и света, осъществява контакти между водещи специалисти, лекуващи лекари и пациенти; организира работни срещи и конференции; установява контакти с научни и пациентски организации от България и Европа.

ИЦРБЛС е посочен като основен и достоверен източник на информация за редки болести в България на интернет сайта на Европейската комисия (DG SANCO).

От 2009 г. функционира Медицински център «РареДис» – специализирано лечебно заведение за рехабилитация и обучение на пациенти с редки болести и техните семейства. В него работи мултидисциплинарен екип специалисти, които се грижат за медицинската и социална рехабилитация на болните.

За повече информация и контакти, моля посетете сайта на ИЦРБЛС –  http://www.raredis.org/.