Home НОВИНИ ПОКАЖИ СВОЯТА РЯДКОСТ, ПОКАЖИ СВОЯТА СЪПРИЧАСТНОСТ

ПОКАЖИ СВОЯТА РЯДКОСТ, ПОКАЖИ СВОЯТА СЪПРИЧАСТНОСТ

162
0

Международен ден на хората, засегнати от редки болести

В края на месец февруари светът отбелязва Деня на хората с рядка болест. Много пациентски организации, медицински специалисти и засегнати хора в този ден изразяват своето желание за навременна диагностика, комплексно лечение, рехабилитационна дейност и информираност.

Редките болести са животозастрашаващи или хронични инвалидизиращи заболявания със слабо разпространение и висока степен на сложност. В 80% от случаите те се предават генетично, а останалите са в резултат на инфекции /бактериални или вирусни/, алергии, фактори на околната среда и др.

Отделните редки заболявания са над 7000 и засягат  6-8% от хората в една страна. В ЕС засегнатите са над 30 млн. души. В България те са около 400 000. Голямото разнообразие на заболяванията води до значителния брой хора с рядко заболяване. Това е сериозно предизвикателство пред здравните системи и политиките за обществено здраве в цялата европейска общност и най-вече у нас.

През последните години, редките болести се утвърдиха като приоритетна област в общественото здравеопазване на Европейския съюз. Създадоха се редица документи и се   организираха много събития, които намериха отражение в страните от съюза.

Към Министерство на здравеопазването работи Комисия по редките болести, която освен регламентираните дейности по Наредба №16, обединява усилията на водещи специалисти по редки болести в България.

Създаден е национален списък за редките болести, в който до момента са включени около 40 заболявания. Започнато е изграждане на национален регистър на хората с редки болести, чийто данни ще бъдат използвани само и единствено за статистически и научни цели.

Списъкът сам по себе си не дава ясна представа за всички заболявания и заболели на територията на страната защото отдавна не е актуализиран. Това обезличава работата на комисията по редки болести. Очакваме включването на повече от 130 редки заболяваня, разгледани от Комисията по редки болести и предадени по съответния ред.

От 2013 година в град Пловдив е основан Институт по редки болести, който обединява „Център за оценка на здравните технологии и анализи“, Медицински център „Раредис“ и Информационен център за редки болести и лекарства сираци.

У нас днес функционират 13 експертни центъра по редки болести, от които 7 са включени в Европейски референтни мрежи. Базирани предимно в университетските болници, тези центрове имат задачата да организират мултидисциплинарно обслужване на пациентите.

От голямо значение, но недостатъчно за цялата страна, са и двата центъра за социална адаптация и психологическа подкрепа на хората и техните семейства, съответно по един в градовете София и Пловдив.

Голям проблем при редките болести е тяхното лечение, само 5% от тях са с доказали своята ефективност терапевтични алгоритми. Лекарствата, които се използват се наричат лекарства-сираци. Производството и разпространението им е икономически неизгодно за фармацефтичните компании, поради което много често цените им се изразяват в хиляди левове.

За здравната култура на населението, за настощите и бъдещи медицински работници, психолози и всички заинтересовани страни от голямо значение е да се дава точна и навременна информация за същността и моментното състояние на заболеваемост в нашата страна. Водеща роля в информирането на нашата общественост има Националният алианс за хората с редки болести, който включва множество пациентски организации.

За единадесета поредна година, под международното мото – „Покажи своята рядкост, покажи своята съпричастност“, Националният алианс, чрез координатори и доброволци, местни власти, институциии и медии, организира в 19 града отбелязването на международния ден на хората с редки болести. Информационни кампании, пресконференции, спортни изяви и тематични кръгли маси ще има в София, Пловдив, Варна, Русе, Плевен, Стара Загора, Шумен, Сливен, с. Коритен – Добричко, Силистра, Хасково, Симеоновград, Ракитово, Велинград, Петрич, Сандански, Радомир, Кюстендил и Враца.

Точно в 13,00 часа на 28 февруари всички участници ще пуснат в небето балоните на надеждата и ще вдигнат ръце в знак на съпричастност. Събитието ще бъде финализирано с изиграването на българско хоро – отличителен белег на честванията за 2018 година.