ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

БЕЗПЛАТНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ за хора с редки болести

Всички хора засегнати от редки болести живеещи в София, ще имат възможност да се възползват от безплатна рехабилитация и психосоциална подкрепа по проект ExtraCareinRare на Българска Хънтингтън Асоциация. Изграден и оборудван е Център за хора с редки болести в град София, където се  предоставят услугите за хора с редки болести и техните семейства. Услугите, за които всеки страдащ от рядко заболяване, който притежава валидно решение на ТЕЛК може да се запише, са следните:

– иновативна интерактивна невро-когнитивна рехабилитация с NEUROFORMA (информация по-долу)*

 – рехабилитация

  – лечебна физкултура и масаж

  – психологическо консултиране: индивидуално, семейно и групово

  – консултации със социален работник

  -консултации с юрист консулт

  – информация

 

*Какво е NEUROFORMA?

NEUROFORMA е дигитално решение, което използва технологии от областта на виртуалната реалност и технологии за улавяне на движение в двуизмерна и триизмерна среда, за двигателна и когнитивна рехабилитация. То е създадено от специалисти в областта на неврорехабилитацията и невропсихологията. NEUROFORMA е мощен съвременен инструмент с биофидбек елементи, който позволяват на потребителя да получяава незабавна обратна връзка относно изпълнението на задчите, което му позволява да работи по ефективно и мотивирано. NEUROFORMA е предназначена предимно за пациенти с неврологични заболявания и травми, като е особено подходяща за пациенти прекарали инсулт или черепно-мозъчна травма, пациенти с множествена склероза и болест на Хънтингтън и други невродегенеративни заболявания. Повече информация, можете да намерите в официалния сайт –

http://www.neuroforma.pl/bg/?domain_lang=bg

В центъра ще се провеждат още групови терапии, информационни срещи и обучителни семинари. Потребителите на услугата ще имат възможност да се консултират относно трудовата си реализация, както и да бъдат подготвени за пазара на труда.

Целта на Центъра е да предложи комплексни услуги съобразени с индивидуалните и специфични нужди на хората с редки болести, както и да бъде звено за подкрепа и информация на нуждаещите се. Общата цел на проек ExtraCareinRare е повишаване капацитета за самостоятелен живот и мотивиране за социална и трудова реализация на хората с редки болести и техните семейства, чрез предоставяне на специализирана иновативна социална услуга – Център за хора с редки болести.

За да ползвате безплатно услугите на Център за хора с редки болести в рамките на проект ExtraCareinRare, намиращ се на адрес гр.София, бул. Данаил Николаев 26 е необходимо да имате валиден ТЕЛК и желание да се запишете.

Потребители на услугата ще бъдат приемани за безплатна рехабилитация до изчерпване на предвидения по проекта капацитет на услугата или до два месеца преди края на проекта- 01.10.2018 година.

Можете да се запишете за среща с нашия екип на info@huntington.bg или на мобилен

телефон  0876510846 – Наталия Григорова.