ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Да обиколим България на колело за болните от Хънтингтън

Джероен де Шепър е млад белгиец, чието семейство е засегнато от нелечимото наследствено заболяване на Хънтингтън. То се проявява обикновено след 40-тата година, като води до постепенно разстройство на движенията и загуба на паметта. В края на живота им състоянието на страдащите е толкова тежко, че те не могат да се обслужват сами и имат нужда от непрекъсната 24-часова грижа от друг човек. По този начин Джероен губи баба си и трите си лели.

За да информира обществото и да събере средства за изграждането на домове за грижа за тези пациенти в Източна Европа, той си поставя за задача да обиколи 10 000 км с велосипед из целия континент. До момента е успял да събере 15 000 евро!

Българска Хънтингтън Асоциация и НАХРБ подкрепят мисията на Джероен и се присъединяват към него за велосипедна обиколка на България, посветена на болните от Хънтингтън. Тя ще се състои от 9 до 15 август 2015, и ще премине по маршрут Бургас – Варна – Шумен – Търново – Габрово – Троян – Правец – София.

Ако желате да се присъедините за цялата обиколка или само за част от нея и така да помогнете да привлечем вниманието на обществото към проблемите на тези болни, моля, пишете на info@huntington.

Ако желаете, можете да направите дарение на асоциацията и да подкрепите мисията на Джероен. В поле основание, моля, напишете  „подкрепям Велотура в България“

Българска Хънтингтън Асоциация
IBAN: BG28BGUS91601002931700
BIC: BGUSBGSF
Българо-Американска Кредитна Банка

Повече информация за заболяването и за дейността на Българска Хънтингтън Асоциация можете да намерите на нейния сайт.