Home НОВИНИ Покана за кръгла маса „Оценка на здравните технологии при редки заболявания“

Покана за кръгла маса „Оценка на здравните технологии при редки заболявания“

0

Националният алианс на хора с редки болести

съвместно с Конфедерация „Защита на здравето“

и Информационен център по редки болести и лекарства сираци – Пловдив

и под  патронажа на Комисия по здравеопазването към 41-то Народно събрание

Ви канят на кръгла маса на тема:

 

„Оценка на здравните технологии при редки заболявания“

1 ноември 2012

14:30 часа,

зала Изток, Народно събрание

пл.“ Народно събрание “ 2

 

Модератор на кръглата маса ще бъде д-р Даниела Дариткова, председател на Комисията по здравеопазването

ПРОГРАМА 

14:30 – 14:40 ч.   Откриване
Приветствие от д-р Даниела Дариткова, председател на Комисията по здравеопазването
Приветствие от г-жа Десислава Атанасова, министър на здравеопазването
Приветствие от Владимир Томов, председател на Конфедерация „Защита на здравето”

14:40 – 15:00 ч.   Оценка на здравните технологии – полза за пациентите в България
Владимир Томов, председател на Конфедерация „Защита на здравето”

15:00 – 15:20 ч.   Особености на фармакоикономическата оценка на лекарства за лечение на редки заболявания
Проф. Генка Петрова, Фармацевтичен факултет, Медицински университет – София

15:20 – 16:00 ч.   Ролята на пациентите при планирането на оценка на здравните технологии
Алистър Кент, директор на Генетичен алианс, Великобритания

16:00 – 16:20 ч.    Изграждане на капацитет и организация за оценка на здравните технологии  в България
Проф. д-р Румен Стефанов, Факултет по обществено здраве, Медицински университет – Пловдив

16:20 – 16:45 ч.    Дискусия

16:45 – 17:00 ч.    Изводи и препоръки

 

Цели на кръглата маса

 •           Да се представи съвременната концепция за ОЗТ при редки заболявания и системно да се анализират методологията и организацията на този процес в страните-членки от ЕС;
 •          Да се анализират потенциалното въздействие и ползи от регулирането и прилагането на ОЗТ при редки заболявания в България, както и текущите пречки и предизвикателства за извършването му;
 •          Да се предложат показатели и възможна рамка за осъществяването на ОЗТ при редки заболявания в България;
 •          Да се анализират актуалното състояние и капацитет за извършването на ОЗТ при редки заболявания у нас и да се предложат механизми за тяхното подобряване и развитие;
 •          Да се разгледа европейската политика за сътрудничеството между страните-членки в областта на ОЗТ и редките болести;
 •          Да се представят някои специфични въпроси от процеса на ОЗТ при редките заболявания като научна експертиза, включване на широк кръг заинтересовани страни, прозрачност и обективност.

 

Ключови въпроси за дискусия

 •          Какви са конкретните нуждите на българската здравна система по отношение на ОЗТ при редки заболявания?
 •          Кои са заинтересованите страни при реализирането на ОЗТ при редки заболявания?
 •          Могат ли да бъдат дефинирани отделни етапи при въвеждането на ОЗТ регулации у нас?
 •          Какви специфични цели трябва да бъдат заложени пред процеса на ОЗТ при редки заболявания в България?
 •          Какви мерки трябват да бъдат предприети за постигането на тези цели?

Повече информация за оценката на здравните технологии можете да намерите тук.

Facebook
Exit mobile version