Започва Втора национална конференция по пулмонална хипертония

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Асоциация Пулмонална Хипертония кани всички пациенти с диагноза Пулмонална хипертония, техните близки, лекари, съпричастни с проблема пулмонална хипертония и студенти по медицина на Втора национална конференция по пулмонална хипертония: „Ранна диагностика. Съвременно лечение. Надлежно проследяване. За всички ПХ пациенти”, на 23 и 24 ноември в хотел Аугуста СПА в гр. Хисар.

Общността на пациентите с пулмонална хипертония се събира, за да сподели своите проблеми, болки, решения, стремежи, надежди. На конференцията ще бъдат обсъдени актуални теми като:

 • резултатите от лечението на пациентите през годината;
 • европейските насоки за лечение;
 • новости в терапията, недостъпни у нас;
 • трансплантации при ПХ;
 • национална компания в подкрепа на донорството.

Ще бъдат споделени гледните точки на личен лекар на ПХ пациент и на самите болни. Предвидена е среща с психолог. Ще бъде съставено отворено писмо от името на пациентите с пулмонална хипертония до Министерството на здравеопазването за скорошно приемане на Европейския гайдлайн като насока при лечение на заболяването и включването на България в програмата Евротрансплант.

В момента едва около 50 болни с идиопатична форма на пулмонална хипертония получават лечение на заболяването си. Само трима болни са оперирани в чужбина. Спасение за хората в напреднал стадий на пулмонална хипертония обаче са медикаменти, които липсват в Българя. Според статистиката около 200 българи страдат от рядкото заболяване. Преживяемостта им е далеч под средната за Европа. Обикновено заболяването се открива късно, лечението на болните е закъсняло, модерната терапия недостъпна тях, проследяването е неадекватно, не са диагностицирани и една трета от пациентите със специфични симтоми.

Конференцията е отворена за присъствие на пациенти с Пулмонална хипертония и всички заинтересовани лица. Сдружение „Асоциация Пулмонална Хипертония” поема разходите на пациентите с ПХ .

За контакти: phabulgaria@raredis.org или 0878 686780 Тодор Мангъров


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •